Zarządzenie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach Nr 16/2020 z dnia 16 maja 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

19 maja 2020

w sprawie wprowadzenia ograniczeń

w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach

w związku z ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów

w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie §12 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 878) w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1668 z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§1. W związku z ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzam, począwszy od dnia 16 maja 2020 roku do odwołania, zmiany w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach (dalej: Inspektorat).

§2. Inspektorat nie przyjmuje Klientów, z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych, a także zawiesza możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

§3. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu Inspektoratu, nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

§4. Pracownicy Inspektoratu wykonują pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Dyżury odbywające się we wtorek zostają zawieszone do odwołania.

§5. Obywatele w sprawach należących do kompetencji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach mogą kontaktować się z pracownikami Inspektoratu wyłącznie telefonicznie albo mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 bądź przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.

§6. Wykaz telefonów kontaktowych i do poszczególnych komórek organizacyjnych Inspektoratu znajduje się na stronie internetowej Inspektoratu katowice.wiih.gov.pl w zakładce Kontakt.

§7. Aktualizowane na bieżąco informacje, w wyżej wymienionym zakresie, będą dostępne na stronie Inspektoratu oraz na tablicy ogłoszeń Inspektoratu, a także na drzwiach wejściowych do sekretariatów w siedzibie Inspektoratu i Delegatur w Bielsku-Białej oraz w Częstochowie.

§8. Traci moc Zarządzenie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach Nr 14/2020 z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach w związku z ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i obowiązuje do odwołania, z wyjątkiem §3, który wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 roku.

Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej W Katowicach

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-05-19
Data publikacji:2020-05-19
Osoba sporządzająca dokument:Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej W Katowicach
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:123