Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Katowice

Nagrywanie rozmów telefonicznych w Inspektoracie

Nagrywanie rozmów telefonicznych w Inspektoracie

 1. Administratorem systemów nagrywania rozmów telefonicznych jest Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w  Katowicach, z siedzibą przy ul. Brata Alberta 4,  40-951 Katowice, nr tel. 32 35 68 100, e-mail: sekretariat@katowice.wiih.gov.pl zwany dalej Administratorem.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@katowice.wiih.gov.pl nr telefonu: (32) 35-68-100 wew. 120; adres do korespondencji: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach 40-951 Katowice, ul. Brata Alberta 4.
 3. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta.
 4. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz ochrona interesu osoby, której dane dotyczą.
 5. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania.
  W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 6. Dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 8. Osobie zarejestrowanej przez system nagrywania rozmów przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Autor: Monika Wojtynek-Kordys

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-12 10:53:58przez: Monika Wojtynek-Kordys
Opublikowano:2020-09-12 00:00:00przez: Monika Wojtynek-Kordys
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Odwiedziny:1582

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo